En Definition af Virkelig Vampyrisme

En vampyr er essentielt et væsen, der feeder på energi eller blod og udviser forskellige niveauer af mentale evner. Selvom årsagen til, fortolkningen af, og nogle gange endda den ”korrekte” stavning af vampyrisme bliver debatteret, er man generelt enige om, at vampyrer er individer, der ikke kan opretholde deres fysiske, mentale eller spirituelle velbefindende på et tilfredsstillende niveau uden at tage blod eller vital livsenergi fra andre kilder; ofte mennesker. Hvis en vampyr ikke feeder bliver han/hun sløv, sygelig, deprimeret og kommer ofte til at lide et fysisk ubehag. Vampyrer udviser ofte tegn på empati, fornemmelse for følelser, opfattelse af auraer og er generelt mentalt opmærksomme på verden omkring dem. Til en vis udstrækning manifesterer individets vampyrisme sig forskelligt, og disse nuancer gør det nogle gange sværere at definere det vampyriske spektrum af evner og erfaringer. Den alternative stavemåde ”Vampir” (Vampyre på engelsk) er nogle gange et tegn på hvilken tilgang til vampyrisme, man har, i det der er mange vampyriske grene, huse, ordrer, foreninger og grupper i vampyrsamfundet, der eksisterer både online og offline, og hver gruppe har ofte deres egne unikke filosofier, lærdomme, etiske retningslinjer og protokoller.

Sangvinske (Sang) vampyrer feeder ved at drikke blod fra enten menneske eller dyr. Sangvinske vampyrers behov for blod kan variere i forhold til hvor ofte og i hvor store mængder, de har behov for det. Det unikke behov for blod, samt de fysiske symptomer der er forbundet til det at undlade at drikke blod, er kendetegnene der tilskrives den sangvinske vampyr. Indtagelsen af blod fra menneskelige kilder er sikret igennem en mundtlig eller skriftlige aftale mellem vampyr og donor, hvor man er nået til enighed. Det er ikke alle medlemmer af vampyrsamfundet, der anerkender forskellen mellem psykiske og sangvinske vampyrer. Indenfor vampyrsamfundet er der en populær teori, som dog ikke er universelt anerkendt, om, at der ikke feedes fra et fysisk komponent i blodet selv, men nærmere en livskraftsenergi eller ”prana”. Denne teori understøttes af at sangvinske vampyrer egentlig kun har behov for en lille mængde blod til at stille deres sult – normalt er én til to spiseskefulde nok. Dette udfordres dog af vampyrer, der anser sig primært som bloddrikkende, fordi de kun har fysiske symptomer.

Psykiske (Psi) vampyrer forstås som vampyrer, der feeder psykisk på livskraftsenergi. Psi (eller Psy) feeding udføres typisk på et villigt individ, eller fra ambient energi, som en stor gruppe mennesker eller en forsamling udsender. Psykisk vampyriske misforstås ofte med det pop-psykologiske udtryk om den ”psykologiske vampyr”, der bruges som metafor for en specifik socialt manipulerende adfærd. Udtrykket ”Psi vampyr” refererer til en vampyr, der på en eller anden måde feeder på en energioverførsel, dette kan forkortes psivamp. ”Psy vampyr” og ”psykisk vampyr” vurderes af og til som synonymer for psi-vampyrisme, men adskilles også som forskellige udtryk med forskellige distinktive betydninger. For eksempel bruges ”Psi” ofte som synonym i forbindelse med ESP fænomener indenfor parapsykologi, og ”Psy” er en forkortelse for psykisk eller psykologisk. Dem der laver distinktionen mellem disse udtryk, kan bruge disse betydninger som basis for deres ræsonnement.

Hybrider eller ”Psi/Sang” vampyrer har ikke nogen primær måde at feede på, og flere udtaler at de kan feede på en hvilken som helst kilde, på et hvilket som helst tidspunkt. Andre fortæller om en ændring i deres primære feeding fra energi til blod, og vice versa, på forskellige tidspunkter i deres liv. Nogle vampyrer, men ikke alle, som kan feede via begge metoder, vælger at beskrive dem selv som Psi/Sang eller hybrider. Andre medlemmer af samfundet går endnu dybere i at kategorisere under-typer af vampyrisme baseret på en detaljeret metode samt kilder for psykisk feeding. Disse typer kategoriseres ud fra hvilken type energi, de optager. Dem, der feeder fra naturlige eller elementers energi, og dem, der feeder fra mennesker enten igennem seksuel kontakt, under magiske ritualer, eller under et højt niveau af følelsesmæssig udledning, kan f.eks. være nogle af disse under-typer. Der eksisterer yderligere underkategorisering af psi energi feeding. Disse inkluderer en terminologi, der beskriver dem der feeder ved direkte kontakt med den menneskelige aura, dem der feeder fra ambient energi af grupper og offentlige steder, dem der kan optage energi fra en specifik følelse, osv.

* Udgivet med tilladelse af den oprindelige skribent *

Definition Of Real Vampirism – Vampirism & Energy Work Research Study Copyright 2005-2012; Atlanta Vampire Alliance [AVA] & Suscitatio Enterprises, LLC. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel må redistribueres, oversættes, eller vedtages af andre organisationer givet at der ingen ændringer er i indholdet og at fuld citation er inkluderet.

Oprindelige forfatter Atlanta Vampire Alliance © 2005
Oversætter Spurn © 2012