Etik for Vampyrer
af Sylvere ap Leanan, Michelle Belanger, Merticus, Zero, Maloryn & RedRaven

Vi anerkender alles iboende værdier, ligegyldig alder, race, køn, seksuelle orientering eller spirituelle filosofi. Vi hverken følger eller fremmer nogen bestemt religiøs, politisk eller filosofisk trosbekendelse. Vores samfund stræber efter at skabe en atmosfære, hvor alle individer ikke kun er frie til at skabe deres egne meninger, værdier og overbevisninger, men også forventes at gøre således. Til det formål repræsenterer dette dokument en grundlæggende præmis for etik, uddannelse og sikkerhedsbevidsthed indenfor vampyrsamfundet.

Samfund

Brugen af udtrykket ”vampyrsamfund” implicerer alle de der aktivt deltager i diskussioner og social interaktion vedrørende vampyrisme. Dette inkluderer dem der personligt identificerer sig med den psykiske (psi), praniske, sangvinske (sang), eller levende vampyr arketype og som deraf praktiserer det der kendes som moderne vampyrisme. Det inkluderer donorerne som mange vampyrer sætter lid til og stoler på med deres helbred og sikkerhed. Det inkluderer også de venner, fortalere, og supportere der bidrager med deres egne stemmer i online diskussioner og offline interaktion, såvel som dem der kontakter samfundet i ånden efter en oprigtig diskussion. Selvom forummet primært er beregnet til vampyrer og donorer, så de kan snakke om deres erfaringer, er vampyrsamfundet resultatet af en fælles deltagelse af alle ovennævnte typer af folk. Der er intet klassesystem i samfundet, og vi afviser alle pålagte sociale strukturer, der hæver nogle medlemmer af samfundet over andre. Vi er alle relevante for samfundet og overfor hinanden.

Respekt

Hvis vi vil have respekt fra andre, må vi være villige til at give dem den samme form for respekt. Vores tro udvikler sig fra vores egne unikke erfaringer; der er ikke ét sæt af ”regler”, ej heller én retning der er den rette for alle. Der er ingen skade gjort ved uenigheder imellem hinanden; dog bør uhøflig opførsel undgås når muligt. Vi fremmer en retfærdig behandling af andre med fordomsfrie overvejelser vedrørende deres egne synspunkter. Dog går det imod vores principper at forvente anseelse der ikke er fortjent, samt at imødekomme sådan en forventning hos andre. Vi vil ikke vise respekt, til dem der igennem deres handlinger viser sig uværdige til en sådan respekt. Vampyrsamfundet består af individer med forskellige sociale baggrunde og åndelige retninger. Selvom vi måske ikke enige i en andens tro, praksis eller tradition, har vi alle en fælles ret til at eksistere, samt ret til at deltage i fællesskabet.

Integritet

Vi opfordrer til originalitet og selvudfoldelse der bliver holdt i agt af personlig ansvarlighed. Hver af os er ene ansvarlige for vores egne ord og handlinger. Intet medlem af samfundet, vampyr, donor eller fortaler er isoleret fra resten – vores handlinger reflekteres ikke kun over på os selv, men også resten af samfundet. Dygtigere eller faste medlemmer af samfundet bør hjælpe dem, der beder om råd, hver i overensstemmelse med deres egne evner, uden nogen som helst personlig dagsorden. Vi anerkender eksistensen af sensationsprægede medier og dens potentielle trussel mod både sikkerheden og privatlivets fred, for os selv og vore kære. Vi forventer, at de medlemmer af vores samfund, der optræder i offentligheden, hvad enten det er sociale begivenheder, i tryk eller på internettet, radioen eller film, handler i overensstemmelse med disse principper – og sørger for at fremstå ansvarligt på alle tidspunkter.

Bevidsthed

Vampyrsamfundet er resultatet af dets medlemmers engagement i selvopdagelse; det er ikke et præfabrikeret identitet. Om man er vampyr eller donor, en ven eller supporter, så er substansen af samfundet formet gennem selvbevidsthed og interaktion. Vi er oprigtige overfor os selv og opfordrer selvbevidsthed hos andre, således at vi alle kan leve i overensstemmelse med vores egen æstetik og samvittighed. Selvom det accepteres at bruge pseudonymer som et alternativ til rigtige navne, så mener vi at hvis man påtager sig en falsk personlighed, så mister vi muligheden for at skabe oprigtige og holdbare bånd med hinanden. Vampyrsamfundet er et produkt a vores egen individuelle bidrag og perspektiver; i denne kultur betyder dét at være uoprigtig overfor en selv, at man fratager hele samfundet dets relevans og mening. Oveni vores egen selvbevidsthed, bør vi være opmærksomme på hvad der sker indenfor samfundet, og vi bør altid stræbe efter at nære et sikkert og struktureret miljø for os selv og andre.

Sikkerhed

Både vampyrer og donorer er forpligtede til at beskytte sikkerheden af dem de holder af og dem selv. Vi vil gøre alt for at uddanne os selv i sikre feeding-metoder, herunder men ikke begrænset til: grundlæggende kendskab til anatomi og fysiologi, førstehjælp, sterilisering, sygdoms forebyggelse og sikker sex. I alle henseender i forbindelse med feeding vil vi foretage en vurdering med et klart og vågent sind, og dermed anerkende båndet mellem vampyr og donor. Enhver, der udfører en aktivitet, der er skadelig, uagtsom, eller i modsætning til de tidligere udtrykte ønsker fra en donor, må forvente at høre barsk, åben eller offentlig kritik fra vampyrsamfundet, og potentielt blive gjort til genstand for involvering af retshåndhævende myndigheder.

Vi opfordrer til at overholde følgende praksisser:
  • Vi undlader ikke grundigt at vurdere donorer for både fysiske og psykiske lidelser, samt ofte at holde øje med problemer der kræver hyppigt opdaterede testoplysninger. Ligeledes, undlader vi ikke at overholde alle gældende love om den juridiske lavalder samt spørgsmål vedrørende blodindtagelse eller udveksling.
  • Vi feeder ikke fra dem, der vides at være smittet med HIV, hepatitis eller andre blodbårne sygdomme eller fra dem, hvis fysiske lidelser eller tilstand placerer dem i risiko for skade ved enten sangvinsk eller psykisk feeding.
  • Vi feeder ikke fra en hvis vi har grund til at tro, at personens psykiske helbred kan blive skadet af enten sangvinsk eller psykisk feeding.
  • Vi tillader ikke at andre feede fra os, hvis vores fysiske eller psykiske helbred er usikkert på nogen måde, eller vi nærer nogen tvivl om, vores nuværende sundhedstilstand.
  • Vi vil ikke undlade at praktisere sikker sex, og vi vil heller ikke feede fra dem der ikke praktiserer sikker sex. Blodudveksling bør ske mellem samtykkende voksne, ideelt imens engageret i et monogamt forhold, eller på anden måde alment aftalt arrangement.
  • Vi feeder ikke fra nogen, der er beruset, under påvirkning af ulovlige stoffer, eller på anden måde er ude af stand til at give et velinformeret skriftligt eller mundtligt samtykke.
  • Vi trækker ikke unødvendig opmærksom over på vores donorer eller os selv, enten ved at flagre med feeding-praksisser på en uhensigtsmæssig måde, eller ved at udsætte os selv for dem, der aktivt søger at udnytte os for personlig vindings skyld.
  • Hvad enten vi er vampyrer eller donorer, tøver vi ikke med at anmelde ulovlig adfærd til retshåndhævende myndigheder, samt at fjerne os selv fra skadelige situationer.
* Udgivet med tilladelse af den oprindelige skribent *

Copyright 2005-2012; Atlanta Vampire Alliance [AVA]. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel må redistribueres, oversættes, eller vedtages af andre organisationer givet at der ingen ændringer er i indholdet og at fuld citation er inkluderet.

Oprindelige forfatter Atlanta Vampire Alliance © 2005
Oversætter Spurn © 2012